Hoe vul ik mijn toegankelijkheidsverklaring correct in?

Toegankelijkheidsverklaring voor overheidswebsites

Sinds 2019 moet elke overheidswebsite verplicht een toegankelijkheidsverklaring hebben. Deze legt gedetailleerd en duidelijk uit in welke mate de website voldoet aan de vooropgestelde normen en wordt regelmatig bijgewerkt. De toegankelijkheidsverklaring bevat:

  • Een verklaring van de elementen die niet toegankelijk zijn
  • De redenen voor de ontoegankelijkheid
  • Eventueel toegankelijke alternatieven voor de ontoegankelijke elementen
  • Informatie over en een link naar het feedbackmechanisme
  • Informatie over en een link naar de klachtenbehandeling binnen de entiteit

Meer info en een modeldocument zijn oa. terug te vinden op de website van de Vlaamse Overheid. Je kan ook gebruik maken van het online invulformulier van FOD BOSA, waarna de inhoud van je toegankelijkheidsverklaring voor jou gegenereerd wordt.

Niet-toegankelijke inhoud nagaan

Een handige tool om te checken of er eventuele niet of minder toegankelijke elementen in je website zitten, is https://wave.webaim.org/.

Je kan ook de Accessibility check van FOD BOSA zelf installeren in de bookmarks bar van je browser en zo voor elke pagina van je website nagaan of er fouten gedetecteerd worden.

Meer info over je website toegankelijk maken, vind je in ons artikel Hoe maak ik mijn website toegankelijk? of op de websites van Anysurfer en FOD BOSA.

Was dit een antwoord op je vraag of gevonden wat je zocht?